สินค้า

ประเภทงานที่รับผลิตได้แก่ งานออกแบบเครื่องจักร ชิ้นส่วนเครื่องจักรต่างๆ งานระบบไฟฟ้า 

งานเชื่อมประกอบ งานซีเอ็นซี งานมิลล่ง งานกลึง งานตัดเลเซอร์

บริการโอเวอร์ฮอลเครื่องจักรทุกประเภท เครื่องจักรชนิดต่างๆทุกรุ่นทุกยี่ห้อ

จิ๊กจับและวัดงาน รวมถึงงานจัดหาเครื่องจักรต่างๆ

  • 6
  • 11
  • 1
  • 9
  • 2
  • 1
  • 7
  • 4
Visitors: 6,824