โรงผลิตงานซีเอ็นซี [CNC], รับผลิตงานกลึง งานมิลลิ่ง, กลึงชิ้นงานตามแบบ, กลึงชิ้นงาน, ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์จักรยานยนต์, อะไหล่ และ

ชิ้นส่วน,สำหรับข้อต่อ งานกลึงตามแบบ, ทุกชนิด,น๊อต,สกรู,แหวน, อุปกรณ์อิเล็คทรอนิค, อุปกรณ์จับยึด, กลึงวัสดุ และ อุปกรณ์ในงาน

อุตสาหกรรมทุกชนิด, รับกลึงพราท์อะไหล่, ชิ้นส่วนเครื่องจักร์ กลึงชิ้นส่วนสำหรับงานอุตาหกรรมขนาดเล็ก และ ขนาดใหญ่

 

Visitors: 6,380