รับเชื่อมประกอบตามแบบ พลาสโปรดักส์ พาเลท ต่อเติมงานก่อสร้างอาคารต่างๆ รวมถึงการติดตั้งฝ้า ผนังเบา ทาสี งานรื้อถอนต่างๆ

Visitors: 6,380