รับออกแบบ และสร้างเครื่องจักรกลอัตโนมัติ เพื่อปรับปรุง หรือเพิ่มเติมสายงานการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม  ด้วยประสบการณ์การสร้าง

เครื่องจักรกลอัตโนมัติ ตามความต้องการของลูกค้าให้กับโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มต่างๆ 

Visitors: 6,380